Před 101. ročníkem Katolických dní se chceme jako skupina mladých lidí z Česka a Německa vydat na kole z Prahy do Münstru. Podle mota letošních Katolických dní: “Hledej mír!” chceme navštívit místa v Česku a Německu, které upomínají na válku a symbolizují mír. Kromě toho chceme po cestě mluvit s různými osobnostmi veřejného dění a dozvědět se, jak a kde máme mír hledat a možná jej i najít.Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde (JA), katolická mládežnická organizace založená v roce 1950, si dala za cíl: “Evropu lidem”. JA je přesvědčena, že se politickým sjednocením Evropy může podařit dlouhodobě překonat nacionalismy. Mezinárodními setkáními a projekty se JA už desítky let snaží přiblížit Evropu mladým lidem. Od pádu železné opony se zabývá především kontakty se středo- a východoevropskými státy.Praha

S Pražským hradem je spojena jedna důležitá událost - Pražská defenestrace, která se odehrála před 400 lety, přesněji řečeno 23. května 1618. Při této události byli z oken Pražského hradu vyhozeni dva královští místodržící. Tato skutečnost se stala podnětem k zahájení třicetileté války, ve které proti sobě bojovali katolíci a protestanté a která zpustošila Evropu a přinesla s sebou mnoho utrpeníBílá hora

Bitva na Bílé hoře, která se odehrála v neděli 8. listopadu 1620 v blízkosti Prahy, byla první větší bitvou třicetileté války. V bitvě se střetla armáda českého krále Fridricha Falckého a císařsko-bavorské vojsko Katolické ligy. Na místě bitvy byla vystavěna v letech 1704 až 1714 barokní mariánská kaple. Od roku 2007 žijí v klášteře benediktinky, které se starají o ekumenickou připomínku této události.Lidice

Lidice jsou obec ve Středočeském kraji, ležící 20 km západně od Prahy. V červnu 1942 zde byli jako odveta za atentát na říšského protektora R. Heydricha vyvražděni všichni muži, ženy byly odvlečeny do koncentračních táborů a děti byly deportovány k poněmčení do bývalé německé říše, nebo zavražděny. Vesnice tak byla zcela vyhlazena. Po válce byly Lidice asi 300 metrů od původního místa znovu obnoveny a na místě starých Lidic byl zřízen památník obětem a muzeum.Terezín

Po okupaci Československa v roce 1939 vytvořili národní socialisté z bývalé pevnosti Terezín v severních Čechách koncentrační tábor. V roce 1940 byla v Malé pevnosti zřízena věznice gestapa. Z 33.000 vězňů přišlo 2.500 lidí o život, dalších 8.000 lidí zemřelo v jiných koncentračních táborech. V listopadu 1941 byl v posádkovém městě založen sběrný a tranzitní tabor, zpočátku především pro židovské obyvatelstvo okupované země. Do ghetta Terezín přišlo okolo 140.000 lidí, z nichž 33.000 zemřelo. 88.000 lidí bylo deportováno do dalších táborů na východ.Ústecký masakr

Jako Ústecký masakr se označoval pogrom na německé obyvatelstvo, který proběhl 31. července 1945 v Ústí nad Labem v severních Čechách. Oběti byly tlučeny, topeny v požární nádrži nebo shozeny z mostu do Labe a stříleny ve vodě. Přesný počet mrtvých je těžké určit. Roku 2005 byla na znamení usmíření na mostě Dr. Edvarda Beneše odhalena pamětní deska obětem masakru německých civilistů.Žandov

Bad Schandau (česky Žandov) je malé lázeňské město, ležící v Saském Švýcarsku nedaleko českých hranicích na řece Labi. Tato hranice mezi dvěma bratrskými státy – DDR a Československem - byla v minulosti intenzivně střežena. Dnes lze hranici pohodlně přejít bez kontroly.Pirna

Zámek Sonnenstein Pirna se v roce 1811 prěměnil na léčebný ústav, nacisté z něj v roce 1939 vytvořili „ústav smrti“. V lazaretu nacisté připravili v letech 1940 a 1941 o život minimálně 14.000 osob, z nichž většinu tvořily psychicky nemocné a duševně postižené osoby. Tyto události připomíná místní památník.Dresden

Významnou památkou města Drážďany je barokní evangelicko-luterský kostel Frauenkirche, který se stal po celém Německu symbolem smíření. Kostel byl kompletně zničen v důsledku náletu na Drážďany v noci z 13. na 14 února roku 1945. Hromada trosek a kamenů byla ponechána v centru města na dalších 45 let jako připomínka 2. světové války. Roku 1991 bylo usneseno, že kostel bude rekonstruován. Kříž na vrcholu kopule byl vytvořen anglickým uměleckým kovářem, jehož otec se jako pilot podílel na leteckém útoku.Strehla

Strehla představuje typické středověké město. Na konci druhé světové války se toto městečko proslavilo: První setkání amerických a sovětských vojsk na německé půdě se odehrálo 25. dubna 1945 právě zde. Téhož dne proběhlo v Kreinitzu v Strehle na Labi druhé setkání - toto setkání bylo zaznamenáno na ruské straně jako setkání první. Der Elbe Day, neboli „Den Labe“ je památný den druhé světové války a koná se každoročně 25. dubna.Leipzig

Leipzig die größte Stadt im Freistaat Sachsen, wo der 100. Deutsche Katholikentag im Mai 2016 stattfand. Insgesamt nahmen rund 40.000 Menschen am Katholikentag teil. Papst Franziskus hat Teilnehmer mithilfe einer Videobotschaft gegrüßt. Bundespräsident Joachim Gauck war anwesend und wandte sich an das Publikum. In Leipzig kann man zwei wichtige Sehenswürdigkeiten bewundern. Erste ist das Völkerschlachtdenkmal (Erinnerung an die Völkerschlacht bei Leipzig im Jahr 1813, als Preußen Napoleon besiegte), das zu den größten Denkmälern Europas zählt. Die Zweite ist die Nikolaikirche - die älteste und größte Kirche in Leipzig, die 1989 ein zentraler Ausgangspunkt der friedlichen Revolution in der DDR war.Eisleben

Lutherstadt Eisleben je známý jako místo narození a smrti Martina Luthera. Památníky na Luthera v Eislebenu a Wittenbergu patří od roku 1996 k světovému dědictví UNESCO. V roce 2016 získal Eisleben čestný titul „Reformationsstadt Europas“ od Společenství evangelických církví v Evropě. Ve městě můžeme navštívit místo narození Martina Luthera. Jedná se o městský dům z poloviny 15. století a je to také jedno z nejstarších muzeí v německy mluvící oblasti.Abbenrode

Abbenrode je čtvrť obce Nordharz v Sasku-Anhaltsku a leží na bývalé německo-německé hranici. V době NDR bylo kvůli blízkosti vnitrostátní hranice ovlivněno i zemědělství tohoto místa. Mnoho hospodářstvích se rozpadlo a také nastal úbytek obyvatelstva. Osud tohoto místa upomíná na železnou oponu, která po desetiletí rozdělovala Evropu. Otevření hranic však znamenalo nové možnosti vývoje tohoto místa.Kloster Corvey in Höxter

Corvey je bývalé benediktinské opatství přímo na řece Vezera na současném území města Höxter. Corvey byl důležitý karolínský klášter, disponoval jednou z nejcennějších knihoven v zemi a z tohoto opatství vzešlo i mnoho biskupů. Na hřbitově vedle kostela je hrob básníka německé národní hymny, Hoffmanna von Fallerslebena. UNESCO udělila klášteru v roce 2014 status Světového kulturního dědictví.Hidessen

V bezprostřední blízkosti Hiddesen se nachází po celém Německu známá památka Hermannsdenkmal. Jedná se o kolosální sochu, která byla v době nacionalismu přestavena, a měla připomínat cheruského vůdce Arminia a zejména bitvu v Teutoburském lese v roce 9 n. l. Díky své výšce je tato památka nejvyšší sochou Německa. Pohled a meč památníků dokončeného roku 1875, jsou směřovány proti Francii, která po válce v letech 1870-1871 stále platila jako dědičný nepřítel Německa.Münster

V Münsteru se od 9. do 13. května 2018 uskuteční 101. ročník Katolických dní. Pořadatelem této události je Ústřední výbor německých katolíků (ZdK) spolu s diecézí Münster. Mottem Katolický dní bude „Hledej mír“, což odkazuje na konec první světové války před 100 lety a začátek třicetileté války před 400 lety, která skončila Vestfálským mírem v roce 1648 v Münsteru a Osnabrücku.Play-button

Videodeník naleznete na našem YouTube kanálu.